Mae safle Dy Bleidlais Di yn defnyddio cwcis i hwyluso eich profiad. Caewch y blwch yma i dderbyn, neu ewch i'n tudalen cwcis i gael mwy o wybodaeth.

Your Vote Matters GWEFAN A GYNHELIR GAN
Y COMISIWN ETHOLIADOL
CY EN

A allaf ddileu fy manylion o'r gofrestr etholiadol?

It is not possible to remove yourself from the electoral register at your address unless you move.

< yn ôl i Gwestiynau Cyffredin cofrestru i bleidleisio


Nid yw'n bosib i chi dynnu eich hun oddi ar y gofrestr etholiadol yn eich cyfeiriad presennol heblaw eich bod yn symud cartref. Pan fyddwch yn cofrestru i'ch cyfeiriad newydd, bydd eich awdurdod lleol newydd yn gwneud yn siŵr eich bod wedi eich tynnu oddi ar y gofrestr yn eich hen gyfeiriad.

Gallwch dynnu eich hun oddi ar y gofrestr agored, y gofrestr sydd ar gael i'w gwerthu, unrhyw bryd, drwy gysylltu â'ch swyddfa cofresrtu etholiadol lleol.

Os ydych mewn risg os yw'ch enw yn ymddangos ar y gofrestr etholiadol, efallai y gallwch gofrestru'n ddienw.

Rhowch eich cod post

Rhowch eich cod post i ddod o hyd i eich swyddfa cofrestru etholiadol lleol.