Mae safle Dy Bleidlais Di yn defnyddio cwcis i hwyluso eich profiad. Caewch y blwch yma i dderbyn, neu ewch i'n tudalen cwcis i gael mwy o wybodaeth.

Your Vote Matters GWEFAN A GYNHELIR GAN
Y COMISIWN ETHOLIADOL
CY EN

A allaf ddod o hyd ffrind neu berthynas coll ar y gofrestr etholiadol?

Finding a lost friend or relative on the electoral register could be difficult because electoral registration is carried out by the local electoral registration office for each area and there is no official centralised electoral register that can be searched.

< yn ôl i Gwestiynau Cyffredin cofrestru i bleidleisio


Gallai dod o hyd i ffrind neu berthynas coll ar y gofrestr etholiadol gan fod cofrestru etholiadol yn cael ei wneud gan y swyddfa gofrestru etholiadol ar gyfer pob ardal, ac nid oes cofrestr etholiadol canolog y gellir ei chwilio.

Mae'r cyfnod o amser y mae awdurdodau lleol yn cynnal eu cofrestrau yn amrywio, ond unwaith iddynt gael eu rhyddhau maent yn cael eu hanfon at y Llyfrgell Brydeinig. Efallai bydd Swyddfa'r Gofrestr Gyffredin neu'r Archifau Cenedlaethol hefyd yn gallu eich helpu chi.

I weld y gofrestr etholiadol ar gyfer ardal benodol, dyclehc gysylltu â'r awdurdod lleol perthnasol.

Rhowch eich cod post

Rhowch eich cod post i ddod o hyd i eich swyddfa cofrestru etholiadol lleol.