Mae safle Dy Bleidlais Di yn defnyddio cwcis i hwyluso eich profiad. Caewch y blwch yma i dderbyn, neu ewch i'n tudalen cwcis i gael mwy o wybodaeth.

Your Vote Matters GWEFAN A GYNHELIR GAN
Y COMISIWN ETHOLIADOL
CY EN

A allaf gofrestru i bleidleisio mewn dau gyfeiriad gwahanol?

You can be registered to vote at two different addresses if you are resident at both addresses and spend an equal amount of time at each.

< yn ôl i Gwestiynau Cyffredin cofrestru i bleidleisio


Gallwch fod wedi'ch cofrestru i bleidleisio mewn dau gyfeiriad gwahanol os ydych yn preswylio yn y ddau gyfeiriad ac yn treulio amser hafal yn y ddau le.

Er enghraifft, gall myfyrwyr gael eu cofrestru yn eu cartref a'u cyfeiriad amser tymor.  Mae'r penderfyniad o ran pwy sy'n gymwys i gofrestr mewn cyfeiriad yn aros gyda'r Swyddog Cofrestru Etholiadol ar gyfer yr ardal honno.

Mae'n drosedd pleidleisio dwywaith yn yr un etholiad megis mewn etholiad cyffredinol. Fodd bynnag, gallwch bleidleisio mewn etholiadau mewn dau gyngor lleol arwahan.