Mae safle Dy Bleidlais Di yn defnyddio cwcis i hwyluso eich profiad. Caewch y blwch yma i dderbyn, neu ewch i'n tudalen cwcis i gael mwy o wybodaeth.

Your Vote Matters GWEFAN A GYNHELIR GAN
Y COMISIWN ETHOLIADOL
CY EN

Rwy'n fyfyriwr – pa gyfeiriad y dylwn i ei ddefnyddio i gofrestru i bleidleisio?

Students may be entitled to register at both their home address and their university address, but can only vote once to the same elected chamber or position.

< yn ôl i Gwestiynau Cyffredin cofrestru i bleidleisio


Gall myfyrwyr fod â hawl cofrestru yn eu cyfeiriad cartref a'u cyfeiriad prifysgol, ond dim ond unwaith gallant bleidleisio yn yr un siambr neu swydd.

Fodd bynnag, os yw'ch cyfeiriadu cartref a phrifysgol mewn dwy ardal awdurdod leol gwahanol, gallwch bleidleisio mewn etholiadau lleol yn y ddwy ardal.

Hyd yn oed os ydych wedi'ch cofrestru mewn dwy ardal - adref ac yn yr un brifysgol - gallwch bleidleisio mewn un mewn etholiad cyffredinol.

Mae'n drosedd pleidleisio dwywaith mewn etholiad cyffredinol y DU .

Mae'r penderfyniad terfynnol am gofrestru yn gorffwys gyda'r Swyddog Cofrestru Etholiadol yr ydych yn ceisio cofrestru gyda nhw. I gael mwy o wybodaeth dylech gysylltu â'ch swyddfa gofrestru leol.

Rhowch eich cod post

Rhowch eich cod post i ddod o hyd i eich swyddfa cofrestru etholiadol lleol.