Mae safle Dy Bleidlais Di yn defnyddio cwcis i hwyluso eich profiad. Caewch y blwch yma i dderbyn, neu ewch i'n tudalen cwcis i gael mwy o wybodaeth.

Your Vote Matters GWEFAN A GYNHELIR GAN
Y COMISIWN ETHOLIADOL
CY EN

Etholiadau Llywodraeth Leol yn Lloegr

Mae etholiadau llywodraeth leol yn cael eu cynnal mewn rhai rhannau o Loegr ddydd Iau 3 Mai.