Mae safle Dy Bleidlais Di yn defnyddio cwcis i hwyluso eich profiad. Caewch y blwch yma i dderbyn, neu ewch i'n tudalen cwcis i gael mwy o wybodaeth.

Your Vote Matters GWEFAN A GYNHELIR GAN
Y COMISIWN ETHOLIADOL
CY EN

Myfyrwyr

Os ydych yn fyfyriwr, efallai nad ydych yn siŵr ble'r ydych wedi cofrestru i bleidleisio - adref neu yn y brifysgol. Darganfod mwy am bleidleisio fel myfyriwr.

Ar y dudalen hon mae gwybodaeth ar gofrestru i bleidleisio i fyfyrwyr.


Cofrestru i bleidleisio

Os nad ydych yn siŵr os ydych wedi'ch cofrestru eisoes, cysylltwch â'ch swyddfa cofrestru etholiadol lleol.

Dewch o hyd i'r manylion cyswllt ar gyfer eich swyddfa cofrestru etholiadol leol.

Yng Nghymru, Lloegr a'r Alban gallwch gofrestru ar-lein yn gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio.


Alla i bleidleisio ddwywaith - adref ac yn y brifysgol?

Fodd bynnag, os yw'ch cyfeiriadu cartref a phrifysgol mewn dwy ardal awdurdod leol gwahanol, gallwch bleidleisio mewn etholiadau lleol yn y ddwy ardal. Mae hyn gan eu bod yn etholiadau ar wahân.

Nid oes gan unrhyw un hawl i bleidleisio ddwywaith yn yr un etholiad, hyd yn oed os yw'r pleidleisiau mewn gwahanol ardaloedd o'r wlad.

Mae'n drosedd pleidleisio dwywaith.